ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การจัดหาสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัย ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus License) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดหาสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัย ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus License) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


เอกสารแนบ