ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

แจ้งเตรียมความพร้อมการใช้งานโปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ( ว ๑๘๗)

แจ้งเตรียมความพร้อมการใช้งานโปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS) ( ว ๑๘๗)
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้โปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)  โดยให้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม พร้อมทดสอบการใช้โปรแกรมลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561  และจะมีกำหนดเปิดใช้งานโปรแกรมดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 30 มีนาคม 2561  รายละเอียดการดำเนินการปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ