ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ Office of Information Technology :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ในกรณีแจ้งลบบัญชีผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีการใช้งาน เกิน ๖ เดือน

การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ในกรณีแจ้งลบบัญชีผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีการใช้งาน เกิน ๖ เดือน
อ้างถึง ว.339 เอกสารแนบ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 4 การไม่ล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีเกิน 6 เดือน รายชื่ออีเมล์ที่ถูกลบ สามารถตรวจสอบได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และหากต้องการใช้งานอีเมล์ ขอให้กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหนังสือนำส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ


เอกสารแนบ