จำนวนข่าวทั้งหมด 267
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการติดตั้งระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพเพื่อใช้ในการสืบพยาน ณ ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการติดตั้งระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพเพื่อใช้ในการสืบพยาน ณ ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ
  :: ข่าวที่ 157   :: วันที่ 25 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 501 )
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ศึกษาดูงานในโครงการระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้น และศาลสูงในกลุ่มศาลต้นแบบ ณ ศาลจังหวัดฯ
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ศึกษาดูงานในโครงการระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้น และศาลสูงในกลุ่มศาลต้นแบบ ณ ศาลจังหวัดฯ
  :: ข่าวที่ 156   :: วันที่ 25 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 109 )
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้นในกลุ่มศาลต้นแบบ ระยะที่ ๒ เพื่อจัดทำข้อกำหนดฯ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้นในกลุ่มศาลต้นแบบ ระยะที่ ๒ เพื่อจัดทำข้อกำหนดฯ
  :: ข่าวที่ 155   :: วันที่ 25 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 94 )
คำชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 154   :: วันที่ 19 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 1082 )
การใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)
  :: ข่าวที่ 151   :: วันที่ 13 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 617 )
หน่วยตรวจราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฯลฯ รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในการจัดประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมฯ
หน่วยตรวจราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฯลฯ รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในการจัดประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 150   :: วันที่ 9 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 290 )
รูปแบบลิขสิทธิ์ (License) ของ Microsoft Windows
รูปแบบลิขสิทธิ์ (License) ของ Microsoft Windows
  :: ข่าวที่ 148   :: วันที่ 4 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 179 )
การเชื่อมต่อแบบ MHL คืออะไร และมีความแตกต่างกับ HDMI อย่างไร
การเชื่อมต่อแบบ MHL คืออะไร และมีความแตกต่างกับ HDMI อย่างไร
  :: ข่าวที่ 147   :: วันที่ 4 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 396 )
Word Lens สุดยอดแอพพลิเคชั่นแห่งการแปลภาษา
Word Lens สุดยอดแอพพลิเคชั่นแห่งการแปลภาษา
  :: ข่าวที่ 146   :: วันที่ 4 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 186 )
หุ่นยนต์มินิ เพื่อนคลายเหงาสำหรับผู้สูงวัย
หุ่นยนต์มินิ เพื่อนคลายเหงาสำหรับผู้สูงวัย
  :: ข่าวที่ 145   :: วันที่ 4 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 216 )
Social Engineering ตอนที่ 1
Social Engineering ตอนที่ 1
  :: ข่าวที่ 144   :: วันที่ 13 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 169 )
Social Engineering ตอนที่ 2
Social Engineering ตอนที่ 2
  :: ข่าวที่ 143   :: วันที่ 13 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 124 )
Buccaneer เครื่องพิมพ์ 3D
Buccaneer เครื่องพิมพ์ 3D
  :: ข่าวที่ 138   :: วันที่ 8 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 139 )
ตรวจดูชื่อรุ่น CPU ของ Intel Core i Gen 4 (Haswell)
ตรวจดูชื่อรุ่น CPU ของ Intel Core i Gen 4 (Haswell)
  :: ข่าวที่ 137   :: วันที่ 8 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 163 )
การพัฒนานวัตกรรมสุดล้ำกับเทคโนโลยี Bone Conduction
การพัฒนานวัตกรรมสุดล้ำกับเทคโนโลยี Bone Conduction
  :: ข่าวที่ 136   :: วันที่ 8 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 179 )
เทคโนโลยีไอทีล้ำสมัยไฮเทค
เทคโนโลยีไอทีล้ำสมัยไฮเทค "คอมมาร์ต เน็กซ์เจน 2013"
  :: ข่าวที่ 135   :: วันที่ 8 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 128 )
ด่วน จำนวนจำกัด เช่าบูชาพระพุทธวชิรโลกนาถ
ด่วน จำนวนจำกัด เช่าบูชาพระพุทธวชิรโลกนาถ
  :: ข่าวที่ 134   :: วันที่ 8 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 14292 )
แนวทางปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายนิ้วมือ และโปรแกรมข้อมูลวันลาบุคลากร Version ๓.๐.๑ (ตามหนังสือเวียนที่ ศย ๐๐๔/ว ๔๗๘)
  :: ข่าวที่ 133   :: วันที่ 18 ก.ค. 2556 :: ( อ่าน : 1338 )
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักการคลัง และหน่วยงานในสังกัดศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร ประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
  :: ข่าวที่ 132   :: วันที่ 12 ก.ค. 2556 :: ( อ่าน : 180 )
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักการคลัง และหน่วยงานในสังกัดศาลสูง ประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
  :: ข่าวที่ 131   :: วันที่ 12 ก.ค. 2556 :: ( อ่าน : 115 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |